In memoriam: Marten Koning

2 oktober 1956 – 8 januari 2021

Zaterdag 9 januari 2021 bereikte ons het trieste bericht dat Marten Dirk Koning, onze oud-voorzitter en medeoprichter van de Stichting Woord en Gebaar, op de leeftijd van 64 jaar is overleden.

Samen met Alexander Bosman en Jan de Boer nam Marten in maart 1995 het initiatief tot de oprichting van de stichting met als doel het uitgeven van een onafhankelijk, opiniërend en informatief tijdschrift over de Nederlandse en de internationale dovengemeenschap in al haar verschijningsvormen. Marten was de eerste voorzitter van de stichting en bleef deze functie maar liefst 15 jaar met veel enthousiasme vervullen. Dit jaar bestaat Stichting Woord en Gebaar 26 jaar en het gelijknamige blad gaat haar 41ste jaargang in.

Naast zijn inspanningen voor de uitgave van het blad, heeft Marten ook aan de wieg gestaan van de Nationale LeesVertelwedstrijd voor dove kinderen van 10-14 jaar, die in 2022 haar 25-jarig jubileum hoopt te kunnen vieren. Het is verdrietig dat Marten dit feest niet meer mee zal kunnen maken.

Het huidige bestuur, de (hoofd)redactie en medewerkers, de hoofdredacteuren ten tijde van zijn voorzitterschap (Alex de Ronde, Aukje Bijlsma en Anja Hiddinga) en ook alle abonnees en incidentele lezers van het tijdschrift zijn Marten Koning veel dank verschuldigd voor zijn initiatief en inzet van 1995 tot 2010 voor Woord en Gebaar. Wij herdenken Marten als een aimabele man met wie prettig en constructief is samengewerkt en die zich op diverse terreinen heeft ingezet voor de dovengemeenschap. Na het beëindigen van zijn vrijwilligerswerk voor Stichting Woord en Gebaar was hij bijv. nog in diverse functies actief voor andere organisaties, o.a. als Chef de Mission voor de Nederlandse sportploeg van de Kon. Nederlandse Dovensportbond in het kader van de Deaflympics 2005. Hij gaf ook rondleidingen in NGT (Musea in gebaren). 

Onze gedachten zijn bij de kinderen van Marten, zijn familie en vrienden. Wij wensen hen veel sterkte met dit verlies.

Stichting Woord en Gebaar,
Mieneke van der Jagt, voorzitter