Abonneren

In ieder nummer van Woord & Gebaar:

  • verrassende interviews, o.a. met doven over hun eigen bedrijf, met jongeren van nu en met doven die daarnaast ook niet of niet goed kunnen zien en met doven van alle leeftijden over hun hobby’s, hun werk, hun school of studie, hun reizen, hoe zij leven en hoe zij met het doofzijn omgaan in een maatschappij die gericht is op het kunnen horen en zien
  • achtergrondverhalen over Gebarentaal, cultuur en het leven van doven in andere landen
  • de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Gebarentaal
  • verhalen over en verslagen van grote evenementen
  • een rubriek gemaakt voor en door jongeren
  • en inspirerende, ontroerende, felle en humoristische columns!

Abonneren & losse nummers

Een jaarabonnement op Woord & Gebaar (6 nummers) kost € 42,- in Nederland. In andere landen € 48,-. Losse nummers kosten € 9,- en buiten Nederland €10. Jaarabonnementen kunnen elk gewenst tijdstip ingaan en worden automatisch verlengd. Een abonnement kan schriftelijk of via een e-mail naar de abonnementenadministratie worden opgezegd, de opzegtermijn is 3 maanden. Adreswijzigingen graag ook schriftelijk of via e-mail doorgeven aan de abonnementenadministratie.

Voor een abonnement, stuur een mail met je naam en adresgegevens naar:

Kees Slagter
Postbus 612, 3440 AP Woerden
Telefoon: 0348-431393
E-mail: info@woordengebaar.nl