Organisatie

Het laten voortbestaan van het blad Woord en Gebaar is de belangrijkste reden geweest om in 1995 de gelijknamige stichting op te richten.

De Stichting Woord en Gebaar heeft ten doel:

  • Het uitgeven van een in begrijpelijk Nederlands geschreven en door mooi beeldmateriaal ondersteund onafhankelijk, kwalitatief, opiniërend en informatief tijdschrift over de Nederlandse en de internationale dovengemeenschap in al haar verschijningsvormen;
  • Het bereiken van (slecht)horende personen en instanties die (nog) geen relatie hebben met de dove en slechthorende gemeenschap en hen op een positieve manier kennis te laten maken met Dovencultuur, met respect voor verschillen;
  • Te laten zien aan niet-doven, maar ook aan slechthorenden en aan doven zelf, hoe divers de dovengemeenschap is;
  • Het behoud van het blad Woord  en  Gebaar als een belangrijk cultureel erfgoed voor de dovengemeenschap.

Woord en Gebaar is het enige onafhankelijke landelijke dovenblad in Nederland. Het blad informeert over nieuws en wetenswaardigheden die binnen de dovenwereld van belang zijn, bijvoorbeeld over de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT), opvoeding, onderwijs, arbeid, tolken, gebarentalen (onderzoek), doof/blindheid, ontwikkelingsproblematiek, cultuur, dovengeschiedenis, sport, zorg, leefstijl, het leven in de horende wereld, de situatie van doven in het buitenland, de ontwikkelingen op het gebied van applicaties en social media. Ook is er een jongerenpagina van en voor de jeugd, wordt er aandacht besteed aan oudere doven, zijn er inspirerende columns en attendeert het op allerhande activiteiten en evenementen. Alles met nadruk vanuit een positieve visie op doofheid.

Stichting Woord en Gebaar wil op deze wijze een bijdrage leveren aan opinievorming, discussie, informatie en ontspanning vanuit de overtuiging dat de cultuur van doven en gebarentaal een rijke bron van ervaringen, mogelijkheden en cultuuruitingen bieden.

Stichting Woord en Gebaar heeft naast het uitgeven van een magazine nog een aantal activiteiten zoals De Nationale LeesVertelwedstrijd, een jaarlijks terugkerend evenement voor dove en zwaar slechthorende kinderen van 10 t/m 13 jaar om het plezier in het lezen te stimuleren. Daarnaast zijn er fotowedstrijden georganiseerd, alsook symposia en debatten. In het komende jubileumjaar 2020 zal er weer een fotowedstrijd plaatsvinden en in principe in het najaar ook een symposium.

In het Beleidsplan 2020-2022 wordt nader ingegaan op de missie, visie, doelstellingen, ambities, overige activiteiten, samenwerking, de financiën en het activiteitenplan van de Stichting Woord en Gebaar.

Rechtsvorm en termijn

Woord en Gebaar is een stichting, opgericht op 17 maart 1995 voor onbepaalde termijn.

Het is een stichting zonder winstoogmerk, maar moet wel over voldoende financiën kunnen beschikken om haar activiteiten te kunnen realiseren.

  • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41187581;
  • RSIN: 8046 17 715;
  • Bankrekening: NL76INGB000267676;  BIC-nummer: INGBNL2A.
  • Website: www.woordengebaar.nl.

Inschrijvingsadres: Marchanthof 46,1067 MH Amsterdam; M: 06-10894209 (alleen WhatsApp/sms).

Algemeen: info@woordengebaar.nl

Voorzitter: voorzitter@woordengebaar.nl