Adverteren bij Woord & Gebaar

Woord en Gebaar, blad en website

Woord en Gebaar is het enige onafhankelijke, landelijke dovenblad van Nederland. Het informeert over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gebarentaal en dovencultuur. Daarnaast brengt het blad interviews met (ervarings)deskundigen, verslagen van activiteiten, inspirerende columns, een jongerenrubriek en een actuele agenda. Alles met nadruk vanuit een positieve visie op doof- en slechthorendheid. Het is een fijn blad waar veel trouwe lezers aan verbonden zijn.
Begin 2014 zijn wij begonnen met een nieuwe website. Bezoekers hebben de mogelijkheid om terug te gaan in de tijd en oude nummers in het archief te bekijken.

Lezers en bezoekers

De doelgroep van het blad Woord en Gebaar en de website: woordengebaar.nl bestaat uit mensen die affiniteit hebben met doof zijn of slechthorendheid en hun omgeving (vrienden, familie, collega’s, kennissen). De website wordt veel bezocht door bezoekers uit het hele land, zowel doof als horend. Van jong tot oud, zelf doof of slechthorend en mensen die beroepsmatig zijn betrokken bij deze groep mensen, maar ook ouders van dove en slechthorende kinderen, welzijnsinstellingen, gehandicaptenorganisaties, tolken, schrijftolken, studenten (Tolk Nederlandse Gebarentaal), docent gebarentaal en taalkundigen aan HBO-instellingen en universiteiten) en een ieder die hierin geïnteresseerd is (al dan niet vakmatig).

Adverteren in het blad Woord en Gebaar

De advertentie- en verschijningsdata voor 2020 per nummer zijn als volgt:

Deadline advertenties Verschijningsdatum
10 februari 28 februari
15 april 8 mei
8 juni 26 juni
10 augustus 28 augustus
5 oktober 23 oktober
30 november 18 december

Advertentietarieven en formaten (inclusief full color)

Formaat breedte x hoogte 1x 6x
1/4 pagina – staand 88 x 123 mm € 249 € 210
1/4 pagina – liggend 180 x 60 mm € 249 € 210
1/2 pagina – liggend 180 x 123 mm € 445 € 365
1/2 pagina – staand 88 x 250 mm € 445 € 365
1/1 pagina 180 x 250 mm € 645 € 550
Drukoplage 2.000 exemplaren
Contractperiode 1 jaar / prijzen exclusief BTW
Aanvullende tarieven Pagina 2 omslag: 10%
  Pagina 3 omslag: 10%
  Pagina 4 omslag: 15%
Technische gegevens Drukprocédé: offset
  Papiersoort:   houtvrij mc papier
  Bladspiegel:   210 x 285 mm
  Zetspiegel:     180 x 250 mm
  Raster:           70

Aanleverspecificaties blad
Digitaal advertentiemateriaal dient opgemaakt te worden als PDF of TIFF, minimaal 150 dpi. Het materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties, evenals een duidelijk voorbeeld (print of PDF). Let u bij de kleurenadvertenties op dat u naast full colour geen steunkleuren toevoegt. Als Woord en Gebaar het materiaal niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt, zullen er kosten doorberekend worden voor de te maken aanpassingen.

Contact

Kees Slagter
E-mail: info@woordengebaar.nl