Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen (en antwoorden)
Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

Dat kan via het contactformulier, of per e-mail naar info@woordengebaar.nl

Ik wil iemand ‘Woord en Gebaar’ cadeau doen. Kan dat?

Dat is een heel mooi cadeau. We kunnen het blad bij de gelukkige bezorgen en jou de factuur toesturen. Gebruik hiervoor het contactformulier.
en vul bij Bericht in dat u een proefabonnement (3 nummers voor € 20,00) of een jaarabonnement (6 nummers voor € 39,00) cadeau wilt doen aan:
De heer (of mevrouw)  ……. (hier vult u in of het De heer of Mevrouw moet zijn)
Voorletters
Achternaam en het eventuele tussenvoegsel
Straatnaam en huisnummer (en eventuele toevoeging bij het huisnummer)
Postcode en woonplaats
Eventueel geboortedatum of geboortejaar van degene aan wie u het abonnement cadeau doet.