Statuten

Stichting Woord en Gebaar is voornemens in 2024 in overleg met een notaris haar statuten uit 1995 aan te passen, of geheel te herzien. In onze huidige statuten is opgenomen (artikel 15, lid 2) dat bij het besluit tot ontbinding van Stichting Woord en Gebaar een eventueel batig saldo ten goede komt aan een bestemming die zoveel mogelijk aansluit bij het doel van de stichting. In de wijziging wordt opgenomen dat  het eventuele batig saldo bij opheffing van de stichting volledig ten goede komt aan een ANBI met een soortgelijk doel als Stichting Woord en Gebaar.