Statuten

In onze statuten is opgenomen (artikel 15) dat bij het besluit tot ontbinding van Stichting Woord en Gebaar tevens de bestemming van een eventueel batig saldo zal worden aangegeven. Dit batig saldo zal ten goede komen aan een bestemming dat zoveel mogelijk aansluit bij het doel van de stichting.