Statuten

In onze statuten uit 1995 is opgenomen (artikel 15, lid 2) dat bij het besluit tot ontbinding van Stichting Woord en Gebaar een eventueel batig saldo ten goede komt aan een bestemming die zoveel mogelijk aansluit bij het doel van de stichting.

De stichting is voornemens in 2021 haar statuten aan te passen, waaronder artikel 15, lid 2:

Mocht de stichting worden opgeheven, dan komt het batig saldo volledig ten goede aan een ANBI met een soortgelijk doel als Stichting Woord en Gebaar.