Statuten

Aanpassing statuten

De statuten zullen worden aangepast, met name artikel 15 lid 2. Mocht de stichting worden opgeheven, komt het batig saldo volledig ten goede aan een ANBI met een soortgelijk doel als Stichting Woord en Gebaar.