Gelijkwaardig en doofblind

W&G 05-2012 Op weg naar gelijkheid voor doofblinden binnen de Dovenwereld. Gijs Brüggemann is doof geboren.

Toen hij negen jaar was, bleek dat hij het syndroom van Usher (type 1) heeft. Daardoor is hij in de loop van zijn leven steeds minder gaan zien. Op korte of lange termijn kan hij zelfs blind worden. Leven met deze aandoening is een zware opgaaf, maar betekent niet dat je aan de kant moet gaan zitten. Gijs Brüggemann doet dat in ieder geval niet. In dit artikel vertelt hij over het ontstaan van het Doofblindennetwerk waarvan hij vicevoorzitter is.

Tijdens mijn studie op Gallaudet in Washington D.C., leerde ik doofblinden kennen die normaal functioneren als decaan, docent, schrijver, of medewerker van een instelling. Dat kon, omdat zij hun identiteit als doofblinde hadden geaccepteerd en omdat er voorzieningen beschikbaar waren om hun beroep te blijven uitoefenen. Door mijn stage bij American Association for Deaf-Blind (AADB) heb ik ervaren hoe zelfbewust Amerikaanse doofblinden zijn en als gelijkwaardig worden geaccepteerd door de maatschappij. Het bestuur en de meeste medewerkers van de AADB zijn doofblind. Zij bepalen het beleid en worden indien nodig ondersteund door dove en horende en/of ziende medewerkers. Alle communicatie is in gebarentaal of tactiele gebarentaal, schrift of braille. Het is altijd de doofblinde die bepaalt welke communicatievorm wordt gebruikt. Na mijn terugkeer in Nederland wilde ik me gaan inzetten om doofblinden erkend en zichtbaar te maken. In het verleden waren hier verschillende belangenorganisatie van Doofblinden opgezet vanuit de Blindenorganisaties en ook vanuit de Dovenwereld. In 2005 ben ik als voorlichter gaan werken bij de SWDA en is daarna de werkgroep Doofblinden in Beweging (DbiB) opgericht waarvan ik coördinator ben.

In de loop van de tijd raakte ik ook actief betrokken bij de overlegkoepel van Doofblinden in Nederland, maar de samenwerking tussen de verschillende organisaties was helaas niet optimaal. In 2009 is daarom door een aantal enthousiaste doofblinden een nieuwe organisatie opgezet om de belangen van ALLE doofblinden te behartigen. Het bestuur bestaat dan uit slechthorende en dove doofblinden. Verder zijn er verschillende dove doofblinden-ambassadeurs van DBN. Vòòr de oprichting van DBN hadden de verschillende groepen weinig contact of samenwerking. Het was dus echt een nieuwe start.

Het bestuur van DBN van links naar rechts: Hedda de Roo, Gijss Brüggemann, Charlotte van der Molengraft (voorzitter), Cora Vos en Werner Bloemers
F Het bestuur van DBN van links naar rechts: Hedda de Roo, Gijss Brüggemann, Charlotte van der Molengraft (voorzitter), Cora Vos en Werner Bloemers

Door: Gijs Brüggemann