Intro Woord en Gebaar

Zes keer per jaar ontmoet je via het blad boeiende mensen van alle leeftijden. Zij zijn doof, doofblind of zwaar slechthorend, of hebben dove ouders of een doof kind, broertje of zusje.  Ze vertellen prachtige verhalen aan onze redacteuren. Over hun werk of studie, hun gezin, de opvoeding, sport, zorg, hun relaties, hun passies, hun verwachtingen, hun leven in de horende wereld of in het buitenland, over de Dovengemeenschap, haar cultuur en haar geschiedenis en natuurlijk ook over Gebarentaal. En er zijn inspirerende columns. Alles met nadruk vanuit een positieve visie op doofheid, maar er wordt ook aandacht besteed aan mensen die te maken hebben met de negatieve kanten van het doof-zijn.

Stichting Woord en Gebaar wil op deze wijze een bijdrage leveren aan opinievorming, discussie, informatie en ontspanning vanuit de overtuiging dat de cultuur van doven en gebarentaal een rijke bron van ervaringen, mogelijkheden en cultuuruitingen bieden.

Naast het uitgeven van een magazine is Stichting Woord en Gebaar opdrachtgever voor de organisatie van De Nationale LeesVertelwedstrijd, een jaarlijks terugkerend evenement voor dove en zwaar slechthorende kinderen van 10 t/m 13 jaar om het plezier in het lezen te stimuleren, en vooral om het vertellen door kinderen in de Nederlandse Gebarentaal te bevorderen.

Onze abonnees hebben het nieuwste nummer van Woord en Gebaar weer ontvangen. Ook dit nummer staat weer vol met interessante (achtergrond)verhalen, verrassende interviews, sport, wetenschap, de jongerenpagina en natuurlijk de columns zoals van Rozemarijn (moeder van een dove dochter), Lisa die de lezer een kijkje geeft in haar leven als doofblinde jong volwassene, Georgia (vertelt over haar ervaringen als tolk) en Manon die steeds minder is gaan horen.

Wij hopen dat je nieuwsgierig wordt en een (proef)abonnement neemt op het blad Woord en Gebaar.

Ga je mee voor een kennismaking met de Stichting Woord en Gebaar, ons mooie blad, de LeesVertelwedstrijd en andere items op deze site?