Voorwoord: Positief denken

Het zijn onzekere tijden. Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst. Het wereldtoneel biedt weinig vrolijks en de crisis houdt aan.Ook worden de bezuinigingen niet minder, financiering van de zorg staat op de tocht.Voor mensen die doof of slechthorend zijn, zijn de gevolgen van het regeringsbeleid niet duidelijk, maar misschien wel ingrijpend. Wat wordt straks nog wel vergoed en wat niet, houd ik mijn uitkering, gaat de nieuwbouw van De Gelderhorst wel door, waar moet ik straks mijn tolkuren aanvragen, begrijpt mijn gemeente wel wat je nodig hebt als je doof bent…..? Al die zorgen zijn reëel en dringend. We zullen in de komende nummers van W&G dan ook regelmatig aandacht besteden aan dergelijke zaken. Maar er is ook veel positiefs te melden en dat blijft voor ons een hoofdzaak.
In dit eerste nummer na de zomer, in deze zorgelijke tijden, treft u dus allerlei positieve onderwerpen.
Zo is er bijvoorbeeld de aankondiging van Werelddovendag in Dordrecht. De afgelopen jaren was er veel onzekerheid over de organisatie. Wie wilde dat nog op zich nemen op vrijwillige basis? Er werd getwijfeld of WDD nog wel van deze tijd was. Dit jaar heeft Dorswedo de organisatie krachtig in de hand genomen. Met een groot team van vrijwilligers is een prachtig programma opgezet, dat bovendien helemaal gratis is! Geweldig dus. Ook al zo’n bijzonder evenement is het Nordic Culture Festival of the Deaf. Redactieleden Bart en Roos reisden erheen en laten ons meeproeven van de bijzondere sfeer op dit oudste Dovencultuurfestival van Europa. Nog een positief verhaal in dit nummer: over Lisa van der Mark, een doofblinde Nederlandse student die in Gallaudet cum laude haar bachelordiploma haalde. En wat dacht u van het interview met Juniati Effendi, voorzitster van de Indonesische dovenorganisatie? Een strijdbare vrouw die vertelt over wat er bereikt is en nog bevochten moet worden om de positie van doven in haar land te verbeteren. Niet zonder zorgen, maar wel positief. Verder in dit nummer de lopende series, columns en vaste pagina’s. Wij gaan met vol vertrouwen de toekomst tegemoet. …AH