Voorwoord: Reuring

Reuring is een mooi oud Nederlands woord. Het betekent (gezellige) drukte, gedoe, bedrijvigheid. Een mooi woord om de afgelopen tijd te karakteriseren. 
Zeker in een tijd waarin uitzendingen op de televisie het grote publiek bewust maakten van het feit dat er ook dove mensen in Nederland wonen. Mensen die een culturele groep vormen en een visuele taal gebruiken. Als je de reacties op Facebook en Twitter bekijkt, dan zie je dat doven in Nederland zich groen en 
 geel ergeren aan de sensatiezucht en vertekende werkelijkheid van het RTL4 programma Doof! Tegelijkertijd is het VPRO programma De Hokjesman omarmd. Daarover wordt juist gezegd dat de dovengemeenschap nooit eerder zo goed is geportretteerd, met alle lastige en leuke dingen die daar bij horen. Een bont gezelschap, jong en oud, verscheen voor de camera. Alle vragen, ook de ongemakkelijke, werden gesteld. Veel doven herkenden zich in het beeld dat zo geschetst werd. Ook buiten de dovengemeenschap waren de reacties vrijwel unaniem positief. En wat te denken van de dappere Vera van Dijk? Zij was te gast in de populaire talkshow van bij Humberto Tan. Zittend tussen de andere gasten vertelde de perfect sprekende Vera dat haar CI veel oplevert, maar niet genoeg om mee te kunnen doen met het tafelgesprek. Ze had dan ook een tolk gebarentaal meegenomen. Vera vertelde bovendien dat ze zich helemaal thuis voelt in de dovenwereld en veel dove vrienden heeft. Daarmee is ze het levend bewijs hoe belangrijk het is om tweetalig te zijn. Ook als je uitstekend spreekt en je goed kan redden in de horende wereld. Al met al lijkt het door deze mediaoptredens wel 
of doven ontdekt zijn door horende Nederlanders. 
Dat betekent kansen. Kansen om dingen voor elkaar te krijgen, want er moet nog heel wat gebeuren voordat dove mensen gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Laat ambitieuze doven die kansen nu ook grijpen. W&G zal hierover graag rapporteren en deelnemen in de opinievorming           AH