Voorwoord: Toekomst

Dit jaar valt er veel nieuws te ontdekken. Er wordt wel eens gemopperd over de ingeslapen doven gemeenschap. Daar is bij W&G niks van te merken.

Ideeën genoeg, en wat nog mooier is… de plannen worden ook uitgevoerd. Wat een fantastische groep mensen hebben we rond ons prachtige blad verzameld! Geweldige inzet, frisse ideeën, actief betrokken bij wat er in de dovengemeenschap gebeurt, trouw, deskundig en met een warm hart voor W&G. Hier past een groot dankjewel! In dit nummer vind u een weerslag van die inzet. Naast de vaste onderdelen brengen we twee nieuwe series. Allereerst één met portretten van dove en slechthorende mensen in ontwikkelingslanden. Volgens Eva Westerhoff, die de laatste aflevering van de rubriek Dovenstokje voor haar rekening neemt, zouden doven in deze landen wel eens de sterke gemeenschappen van de toekomst kunnen vormen. Een hele prikkelende gedachte, die tot nadenken stemt. Hoe de gemeenschap van dove mensen hier in Nederland verandert, is de achterliggende vraag bij een andere nieuwe serie. Het gaat om langere interviews met jongeren die een CI hebben. Hoe gaat het met hen? Hoe gebruiken ze hun CI, in welke taal voelen zij zich het meeste thuis, met wie hebben ze contacten? Deze jongeren zijn de eerste generatie doven in Nederland die met CI zijn opgegroeid. Kunnen we uit deze gesprekken iets afleiden over hoe de situatie van dove mensen in dit deel van de wereld er in de toekomst uit zal zien? Ook nieuw is de rubriek Dovenetels, waarin vragen worden voorgelegd aan een panel van deskundige betrokkenen, over de omgang tussen doof en horend. Dat kan soms knap lastig zijn, dus aarzel niet stuur uw vragen en problemen aan ons toe. En tenslotte, als luchtige noot, een strip. Bart Koolen presenteert voortaan in ieder nummer een van zijn ‘apbarte’ tekeningen. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Gert Jan de Kleer, de bekende dove illustrator uit de begintijd van W&G. En dit is nog maar het begin! Volgend nummer nog meer vernieuwingen. AH

AH