Voorwoord: feestnummer

Het tweede nummer van iedere jaargang van Woord & Gebaar is altijd een feestnummer: daarin ziet en leest u het verslag van onze jaarlijkse Leesvertelwedstrijd.
Traditiegetrouw vindt dit evenement plaats op de tweede zaterdag in april. En ieder jaar, nu al voor de zeventiende keer, is het een feest voor heel Doof Nederland. Je zou niet zeggen dat er zo’n zorg is over de toekomst van de Nederlandse Gebarentaal als je ziet hoe vaardig en mooi de jonge finalisten een bomvolle zaal met hun verhalen geboeid houden. Aan de andere kant is het zo dat steeds meer dove kinderen buiten de dovenscholen onderwijs volgen. Ook zij zijn deel van de dovenge- meenschap en het zou goed zijn als zij op de één of andere manier konden deelnemen aan de voorron- des om een finale plaats te krijgen. Hoe dat aan te pakken? We krijgen hiervoor graag suggesties.
In dit nummer natuurlijk ook weer een artikel over de ervaringen van jongeren met CI. Dit is pas de tweede aflevering in deze serie en nu al lezen we hoe verschillend die ervaringen zijn. En er is nog iets anders dat duidelijk naar voren komt. De manier waarop de buitenwereld met iemands doofheid omgaat, is van veel groter belang voor het levensge- luk dan een technologische voorziening! Dat is zeker iets voor iedereen, ouders, opvoeders, verzorgers, tolken, wie dan ook, om in de oren te knopen! Hopelijk beleeft u plezier aan de eerste strip van Bart Koolen, die door een foutje bij de productie niet in de vorige W&G is verschenen. Vanwege de grote ruimte voor de Leesvertelwedstrijd slaan we vragenrubriek Dovenetels een keertje over, maar die komt volgend nummer geheid terug. Speciale aandacht deze keer voor twee aankondi- gingen. In de eerste plaats voor een prachtige rondvaart – met tolk NGT – van Natuurmonumenten over de Nieuwkoopse Plassen. En verder een aankondiging voor een nieuwe Deaf Gain bijeen- komst, dit maal gewijd aan Dovengeschiedenis. ‘Neem je geschiedenis mee’ is de oproep. Foto’s, hoortoestellen of het eerste nummer van W&G misschien? Ideetje… AH