Voorwoord: Dovenwereld

Het is een begrip dat vaak gebruikt wordt. Een makkelijke snelle manier om te verwijzen naar dove mensen.
Of naar Dovencultuur, een gemeenschap. Het mooie aan het begrip is, dat het woord ‘wereld’ er in zit. Dat suggereert iets grenzeloos, iets internationaals. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen denken dat leden van die ‘Dovenwereld’ allemaal zo’n beetje hetzelfde zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Jonge doven, oudere doven, mannen, vrouwen, gelovig of juist niet, hetero-, homoseksueel, arm, rijk, stads of juist plattelands, gebarend of juist niet en alles wat daar tussenin zit. Je kunt bovendien een hele discussie opzetten of horende mensen er wel of niet bij kunnen horen. Zo’n begrip ‘Dovenwereld’ is dus wel een prettig korte samenvatting, maar je moet er wel voorzichtig mee zijn. Verscheidenheid en verschillen tussen mensen zijn er natuurlijk ook in de ‘Dovenwereld’.
Dit nummer van W&G laat opnieuw zien hoe divers en dynamisch de Nederlands ‘Dovenwereld’ is. Een van de artikelen gaat over het Dove Allochtonenfront, dat is opgericht om doven die de Nederlandse situatie niet goed kennen, wegwijs te maken.
Onze gemengd Doof-horende redactie komt ook met een nieuwe rubriek: Doofstedentocht. In de komende tijd gaan Roos en Djoeke op reis door Nederland en onderzoeken steden en dorpen op doofvriendelijkheid.
En wat te denken van de passie voor Griekse dansen van iemand die Doof is? Onverwacht en dynamisch!
En dan is er ons ontwikkelende advertentiebeleid. In dit nummer treft u voor de eerste keer in ons bestaan twee advertenties van ci- fabrikanten. Het cochleaire implantaat is als hulpmiddel niet meer weg te denken. Steeds meer jonge doven zijn geïmplanteerd. De resultaten daarvan kunnen heel verschillend zijn, zoals blijkt uit de interviews in W&G met jongeren met ci. Maar het hulpmiddel is nu wel echt onderdeel geworden van de ‘Dovenwereld’. Waarmee we maar willen zeggen: W&G weerspiegelt de diversiteit en dynamiek in de Dovenwereld zoals dat hoort bij een onafhankelijk Dovenblad. De redactie wenst u een fijne zomer….. AH