Voorwoord: Reuzen

Afgelopen tijd zijn twee bewonderenswaardige mensen uit de Nederlandse Dovengemeenschap overleden: Henk Buter en Martie Koolhof.

Beiden waren markante persoonlijkheden, ieder op hun hele eigen manier. Henk Buter was een van de eerste redacteuren van Woord & Gebaar. Hij wilde dove mensen informeren en was overtuigd van het belang om goed te kunnen lezen. Zo kun je immers kennis nemen van belangrijke ideeën en ervaringen van anderen. Henk had dan ook een eigen taalmethode voor doven ontwikkeld, die ver vooruit liep op wat er in het dovenonderwijs gebruikt werd. Hij zette hij zich ook in voor doven die in Nederland terechtkwamen als migrant of vluchteling. In een bovenzaaltje van de SWDA in Amsterdam leerde hij hen behalve Nederlandse gebarentaal ook de basis van geschreven Nederlands.
Martie Koolhof heeft zich enorm ingezet voor de acceptatie en ontwikkeling van Nederlandse Gebarentaal. Tijdens een studiereis naar Scandinavië in de jaren 80 was ze definitief tot de conclusie gekomen dat dove kinderen recht hebben zich te ontwikkelen in gebarentaal. Ze heeft zich daar heel hard voor ingezet en ook veel betekend voor de oudercursussen en de tolkopleiding. Op internationaal vlak was Martie bijzonder actief en een trouw bezoeker van grote bijeenkomsten als bijvoorbeeld het WFD congres. Martie is voor de Nederlandse dovenemancipatie van grote betekenis geweest en het is niet voor niets dat ze daarvoor ook een Koninklijke onderscheiding ontving.
Wat moet Doof Nederland zonder zulke toegewijde en krachtige mensen? In het Engels bestaat een prachtige eeuwenoude uitdrukking: ‘Staan op de schouders van reuzen’. Daarmee wordt bedoeld dat je moet voortbouwen op wat grote voorgangers hebben bereikt. Als je dat doet, dan kun je verder komen, al ben je zelf maar een gewoon, nietig mens. Dat is nu dus de opdracht voor de jonge generatie Doven. Voortbouwen op het werk en de ideeën van mensen als Martie en Henk en daarmee bouwen aan een toekomst waarin Dove mensen gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Onze jonge redactie houd u daarvan graag op de hoogte. AH