Nieuwe Woord & Gebaar Juni

Zomerliefde

Het was weer een geweldig feest, de jaarlijkse Leesvertelwedstrijd, en met veel plezier doen we daar ruim verslag van. Nieuw dit jaar was de deelname van een dove leerling uit het regulier onderwijs. Zij deed het zo goed in het sterke veld van finalisten, dat ze de derde prijs verdiende. Geweldig! Het is van groot belang voor de toekomst van de dovengemeenschap dat dove kinderen die volop participeren in een horende omgeving, gebarentaal serieus nemen en prestaties kunnen leveren in NGT. Het vergroot hun mogelijkheden en hun zelfbewustzijn. Tegelijkertijd is het voor het voortbestaan van de dovengemeenschap belangrijk dat deze dove kinderen zich er thuis voelen en kansen krijgen aan te sluiten en mee te doen. Hier ligt dus een taak voor beide kanten. W&G wil hier via de Leesvertelwedstrijd haar steentje bijdragen. Er valt nog van alles te verbeteren in de organisatie en begeleiding van de ‘reguliere’ deelname. Dat vraagt om aanpassing en creativiteit. Maar het begin is er.

Dat de tijden soms ook niet veranderd lijken, blijkt op ander gebied. Naar aanleiding van de herdenkingsdag voor ‘onze’ Gert-Jan de Kleer werden zijn twintig jaar geleden gemaakt politieke tekeningen weer voor de dag gehaald. En wat blijkt: vele ervan hebben nauwelijks aan betekenis verloren. De ellendig klauwende armen die de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal willen verhinderen bijvoorbeeld (zie p. 28). Of zijn getekende commentaar op een nationale alarmsysteem voor doven, de onwil van commerciële omroepen om geld te steken in ondertiteling, zorg om standaardisatie van NGT, ruzies tussen dovenorganisaties, de opluchting van ouders dat ze geen gebarencursussen hoeven volgen omdat er CI is… Gelukkig zijn er ook cartoons die intussen achterhaald zijn: als je per telefoon wilt vertellen hoeveel je van je geliefde houdt, dan hoeft dat nooit meer door tussenkomst van een Teleplus-dienst. Leve de mogelijkheden van internet en smartphones! De komende maanden zal de ether vast en zeker weer roodgloeiend staan van digitale vakantiekussen. Wij wensen u een liefderijke zomer! AH