Nieuwe Woord & Gebaar oktober

Kunst

De agenda voor de komende maanden is weer dik gevuld, waaronder met een discussieavond die we zelf organiseren in samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven. De avond gaat dan ook over kunst.

Naar ieders verwachting zal de Nederlandse regering binnen afzienbare tijd eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen ratificeren. Dat verdrag heeft Nederland jaren geleden al ondertekend, net zoals de meeste landen in Europa. Maar in tegentelling tot bijna alle andere landen is het hier nog niet geratificeerd. Dat betekent dus dat er wel mooie voornemens zijn, maar dat er nog getreuzeld wordt met de uitvoering. Waarom is dat? Nou, heel gewoon en om dezelfde reden als zo vaak: geld. Er moet van alles wettelijk geregeld worden om het verdrag praktisch uitvoerbaar te maken zonder dat de staat failliet gaat. Het gaat er bijvoorbeeld om dat werkgevers mensen met een beperking niet zo maar kunnen weigeren of dat openbare instellingen hun aanbod en informatie toegankelijk maken. Voor doven zal het er in de praktijk vaak op neerkomen dat informatie in gebarentaal beschikbaar moet zijn.

De wetgeving die nodig is om de dit VN verdrag tot uitvoer te brengen is nu bijna klaar. Nog even en dan hoeven mensen met beperkingen niet ‘alsjeblieft’ te smeken als ze vragen om gewoon mee te kunnen doen. Ze hoeven ook niet eeuwig dankbaar te zijn als er voorzieningen worden geregeld. Ze hebben er gewoon recht op. Dat brengt natuurlijk ook verplichtingen mee. Want echt meedoen is nog een hele uitdaging.

Een aantal musea heeft inmiddels stappen genomen om rondleidingen te verzorgen in gebarentaal. Natuurlijk is niemand verplicht daar gebruik van te maken. Maar de belangstelling is vaak matig. Hoe dat komt is een belangrijke vraag, niet alleen voor de musea, maar ook voor doven. Want van kunst wordt je een blijer mens, doof of niet doof. We hopen dan ook dat velen van u in januari naar de debatavond in Eindhoven komen en meedenken over hoe we die twee werelden, van doof-zijn en van kunst, dichter bij elkaar kunnen brengen (zie ook pag. 13). AH