Nieuwe Woord en Gebaar december


Overname
Het eind van het jaar is een periode waarin de stand van zaken wordt opgemaakt en plannen voor de toekomst worden gesmeed. Er is genoeg om over na te denken. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld en armoe en onze eigen veilige werelden doelwit van terreur. Naast al dit lijden, zijn er zorgen over mega-rampen als klimaatverandering. Of de economische crisis en de verstrekkende veranderingen die daardoor in alle westerse landen plaatsvinden, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Dove mensen zijn in de verschillende rampscenario’s vaak extra kwetsbaar en het is belangrijk dat dovenorganisaties zich hierover bezinnen.
Voor de Nederlandse dovenwereld was 2015 een zwaar jaar.  We verloren Henk Buter,  Martie Koolhof en recentelijk ook Wim Emmerik. Alle drie waren strijdbare mensen die hun kwaliteiten en talenten hebben ontwikkeld in een tijd dat doven nauwelijks voor vol werden aangezien. Zij hebben laten zien dat het belangrijk is om te blijven knokken om gezien te worden, om je recht eisen maar ook verantwoordelijkheid te nemen.
Daar ligt een taak voor de jongere generatie. Veranderingen komen niet vanzelf, al lijkt alles soms prettig geregeld. In dit nummer veel aandacht voor de zorgelijke situatie van doven op de arbeidsmarkt. Inspanningen voor verbetering op dat gebied lijken vruchten af te werpen. Ook in de culturele hoek is energie nodig om doven volop mee te laten doen. Er zijn allerlei initiatieven, maar het loopt nog niet gesmeerd. Is de aanpak wel juist? Hierover organiseren W&G en het Van Abbemuseum een debatavond om pijnpunten boven tafel te krijgen en participatie van doven in het culturele leven te verbeteren.
In de redactie van W&G hebben we niet te klagen over de inspanningen van dove jongeren. Het is tijd om het stokje over te dragen zodat zij invulling kunnen gaan geven aan de informatievoorziening, meningsvorming, lees- en kijkplezier voor Doof, slechthorend, horend, iedereen die geïnteresseerd is. In de loop van 2016 zal een stille overname plaatsvinden door deze jonge honden. U bent gewaarschuwd! Wij van W&G hebben zin in deze nieuwe stap. Voor u en ons: een voorspoedig Nieuwjaar gewenst.
AH