Nieuwe Woord en Gebaar juni


Voor u ligt een veelzijdig nummer. De dovengemeenschap is dan ook een veelzijdige gemeenschap. Wie de ‘dovenwereld’ binnentreedt zal al snel ontdekken dat het een compleet wereldje in het klein is. Er is sport, kunst en cultuur, liefde, politiek, zorg, en nog veel meer… Bovenal barst het in de dovengemeenschap van de mooie mensen die enorm hun best doen om een fijn leven te leiden en het leven van anderen mooier te maken. Zo zet bijvoorbeeld Hedda de Roo, een doofblinde vrouw, zich in als psycholoog om de diagnostiek bij doofblinde kinderen en ouderen beter te laten verlopen. Op deze manier kan doofblindheid eerder ontdekt en op de juiste wijze behandeld worden. Voor iedere dove persoon zijn de ogen hun kostbaarste bezit. Blind worden is onze collectieve nachtmerrie. Laten we met zijn allen Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid (SWODB) steunen. Hoe? Lees het op pagina 11.
In dit nummer verder maar liefst zes pagina’s aandacht voor hét evenement voor dove kinderen: de leesvertelwedstrijd! Dit jaar hebben er weer talentvolle gebaarders meegedaan aan de wedstrijd. We zijn erg blij dat het evenement na negentien jaar nog steeds bestaat. Roos kan zich nog heel goed herinneren dat ze vol spanning de allereerste editie in het Muiderslot bijwoonde. Prins Floris kwam de prijzen uitreiken, en opeens voelden we ons als dove kinderen échte sterren! Dit jaar was het thema ‘Verhalenvertellers zijn Supersterren’. Dove kinderen zijn en blijven altijd onze sterren. Bekijk gauw het (foto)verslag vanaf pagina 14. Veel leesplezier!
Roos & Lisa